پروژه های دانش بنیان

نقشه دانش

نقشه دانش

 • اینترنت فرصت مناسب و محتوای فراوانی برای یادگیری در حوزه های مختلف دانش فراهم کرده است. با این حال، یادگیرنده در فرآیند یادگیری همراهی نمی شود و گاهی اوقات به دلیل حجم بالای محتوا و عدم سطح بندی در ارائه آنها، یادگیرنده از مسیر منحرف شده و یا از ادامه مسیر باز می ماند. اصطلاح مشهور «Surfing the Internet» گواه همین مشکل است که اگر چه اینترنت اقیانوسی از دانش را گرد آورده، ممکن است یادگیرنده به موج سواری روی این اقیانوس مشغول شده و از عمق بخشی به دانش خود باز ماند. در پروژه نقشه دانش با نگاه «Diving instead of Surfing»، ما سعی داریم بستری تعاملی فراهم کنیم تا توسعه دهندگان محتوا، این فرصت را داشته باشند که دانش را در سطوح مختلف پیچیدگی تدوین و در اختیار کاربران قرار دهند. این بستر یادگیری مرحله به مرحله و سیستماتیک را برای یادگیرندگان ممکن می سازد.
 • ابتدا سامانه توسط تیم طراحی و پیاده سازی می شود. سپس، با فراخوان و اطلاع رسانی توسعه دهندگان محتوا به تدریج محتوای تدوین شده برای بخش های مختلف را در سامانه بارگذاری می کنند. در نهایت، سامانه به کاربران این امکان را می دهد تا از سطح فعلی خود در حوزه دانشی مورد نظرشان شروع کنند و به صورت مرحله به مرحله آن دانش را تا سطح مطلوبشان فراگیرند.
 • سامانه بر دو اصل اساسی «رابطه برد-برد» و«فضای مشارکتی» مبتنی است. به عبارت دیگر، تیم بستر را فراهم می کند؛ افراد علاقمند محتوا تولید می کنند؛ کاربران با خرید اشتراک و استفاده از محتوای تدوین شده آموزش می بینند، محتواها را امتیازدهی می کنند و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحی می دهند؛ در نهایت همه ذینفعان در منافع حاصله شریک خواهند بود.
بابومزی

بابومزی

 • وقت آزاد فراوان و عدم استفاده موثر و مفید از این زمان برای یادگیری فرزندان و استفاده زیاد و نادرست دستگاه های الکترونیکی (مثل تلویزیون، موبایل، لپ تاپ و غیره) یکی از چالش های پیش روی بسیاری از خانواده های ایرانی است. راه حل های موجود یا مبتنی بر محدود کردن زمان استفاده از این نوع وسایل است که بدون ارائه جایگزین مناسب تقریبا غیرممکن است؛ و یا بر اساس استفاده از بازی ها و سامانه های آموزشی موجود در اینترنت است که چالش های فراوانی دارد. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: اغلب به زبان انگلیسی هستند، در سایت های مختلف پراکنده هستند، از نظر فرهنگی بعضا محتوای نامناسبی دارند و یا صرفا نگاه بازاری به موضوع آموزش دارد.
 • راه حل پیشنهادی در پروژه باغ علم یک سامانه یکپارچه حاوی محتواهای آموزشی متنوع است که یادگیرنده می تواند براساس سطح دانشی خود از محتواهای مختلفی که توسط سامانه (براساس سطح بندی محتواها و برنامه مورد نظر یادگیرنده و ناظر وی) به وی پیشنهاد می شود در راستای توسعه دانش خود بهره گیرد.
 • سامانه بر دو اصل اساسی «رابطه برد-برد» و«فضای مشارکتی» مبتنی است. به عبارت دیگر، تیم بستر، قالب محتوا و بخشی از محتوا را فراهم می کند؛ افراد علاقمند نیز می توانند به عنوان توسعه دهنده به تولید محتوا بپردازند؛ کاربران (یادگیرنده و ناظر) با خرید اشتراک و استفاده از محتوای تدوین شده آموزش می بینند، محتواها را امتیازدهی می کنند و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحی می دهند؛ در نهایت توسعه دهندگان محتوا نیز در کنار تیم در منافع حاصله شریک خواهند بود.
نوآوري در آموزش مجازي دروس (نوآمد)

نوآوري در آموزش مجازي دروس (نوآمد)

 • اهمیت آموزش بر کسی پوشیده نیست و یکی از عرصه های جذاب در امر آمورش، استفاده از ابزارهای نوین در ارائه آموزش های مجازی و غیر حضوری است. در واقع از زمان های دور و با پیشرفت ابزارهای ارتباطی نظیر پست و رادیو و تلویزیون، به کار بستن آنها برای ارائه آموزش های غیر حضوری رواج یافت و اینترنت نیز از این امر مستثنی نبوده، بلکه جایگاه ویژه ای در آموزش از راه دور یافته است.
  ایده شرکت هزاره فن و دانش خرد در زمینه آموزش مجازی تعریف و اجرای پروژه ای با نام نوآمد (نوآوری در آموزش مجازی دروس) است. هدف اصلی در ایده نوآمد، استفاده از فناوری های نوین جهت ارتقای آموزش با تاکید بر موارد زیر است:
 • توسعه یک بستر جدید آموزش مجازی با استفاده از فناوری های نوین
 • ترویج آموزش مجازی
 • فراهم کردن دسترسی عموم علاقه مندان به بهترین منابع آموزشی ،مدرسین خبره ، دروس و دوره های دانشگاهی و کمک به توسعه عدالت آموزشی
 • ترویج فضای مشارکتی / رقابتی
 • ترویج همکاری های بین دانشگاهی
 • ترویج آموزش بین المللی از طریق آموزش از راه دور و هم افزایی توانمندی های دانشگاه های ایران